Hyresgästinfo

 

Information för dig som hyresgäst

Inflyttning
Första vardagen i varje månad räknas som inflyttningsdag.

Nycklar
Nycklarna till lägenheten lämnas ut enligt överenskommelse. Till varje lägenhet hör 2-3 nycklar.

Hushållsel
När det gäller din hushållsel sker anmälan till nätleverantören enligt bestämmelse för din ort.

Hyran
Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.
Vid försenad inbetalning av hyra eller avgift lämnas ärendet till Kronofogden vilket medför extra avgifter. Tveka inte att ta kontakt med oss om problem med inbetalning av hyra uppstår.

Adressändring
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket:
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flyttanmalan.4.76a43be412206334b89800018531.html så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring https://www.adressandring.se mot en avgift.


Villkor och trivselregler!

Husets allmänna utrymmen
Planering och omsorg skapar ordning och reda och ger goda möjligheter för att våra gemensamma utrymmen ska vara trevliga för oss alla att vistas och umgås i. Vi kastar inte papper, glasspinnar, burkar, flaskor, cigarettfimpar och annat skräp vad än det må vara i Fastighetens allmänna utrymmen eller ute på bostadsområde.
Det är en självklarhet att alla tar ansvar och hjälps åt med att förvalta de goda förutsättningarna som kan skapas genom att hålla rent och snyggt på gården, entren, tvättstugor, sophus, trapphus mm. !
Håll trapphus och etnréer fria från personliga tillhörigheter.
Trapphuset kan vara enda utrymningsvägen för dig och dina grannar. Det är livsviktigt att det är fritt från barnvagnar, cyklar, skor, mattor, leksaker osv.
Vid brand måste eventuell utrymning ske i ett rökfyllt och mörkt trapphus.
Varje hinder försämrar framkomligheten. Ambulans- och brandkårspersonal måste kunna ta sig fram obehindrat i trapphuset. Dessutom orsakar plaster i exempelvis pulkor och barnvagnsmadrasser giftig rökutveckling.
Att hålla trapphusen fria är också att visa hänsyn till den personal, som effektivt ska kunna städa och hålla rent utan att hindras av saker som förvaras i trapphusen.
Rökförbud gäller i samtliga allmänna utrymmen samt i direkt anslutning utanför entredörrar!
Husdjur
Husdjur skall hållas kopplade och får inte vistas fritt i allmänna utrymmen. Vid rastning på bostadsområdet så är hyresgästen skyldig att hålla rent och ta bort vad husdjuret lämnar efter sig.
Tänk också på att skällande hundar som lämnas ensamma i lägenheten är störande för grannarna. Det är inte tillåtet att ha husdjur i tvättstugan.

Vinds och källarvåningar
Det är inte tillåtet att förvara privat egendom i vinds- och källargångar. Privat egendom skall bevaras i förrådsutrymme som tillhör er lägenhet enligt hyreskontrakt eller efter annan överenskommelse.

Tvättstuga
Respektera tvättiderna!
Lämna inga privata kläder eller saker i tvättstugan efter avslutat tvättpass.
Maskinerna skall rengöras och ludd och damm skall avlägsnas från filter etc.!
Efter avslutat pass är du skyldig att rengöra och städa tvättstugan efter dig!
Stäng alltid av maskiner och belysning efter avslutat tvättpass!
Glöm inte att tömma papperskorgar och ta med er skräpet till sophuset!
Husdjur får ej vistas i tvättstugan!
Lås alltid tvättstuga då ni inte vistas där!

Värme & ventilation - Badrum & köksmaskiner
Det åligger hyresgästen att kontrollera och hålla lägenhetens frånluftfilter (takventiler) fria från smuts & damm så att luftflöden och cirkulation fungerar ordentligt och följer de myndighetskrav som finns.
Det är också lämpligt att ni kontrollerar och rengör filter i er köksfläkt 2-3 gånger per månad.
För att undvika fukt och takfläckar i badrum & lägenhet så rekommenderar vi att badrummets takventil hålls öppen i minst 2 timmar efter avslutat bad!
Om ni har en toalettstol som rinner eller kranar som droppar så är det viktigt att ni omgående felanmäler detta till hyresvärden!
Installationer av El & VVS av fasta anläggningar får aldrig utföras utan hyresvärdens godkännande.
Om disk eller tvättmaskin finns i er lägenhet så är det ni som hyresgäst som bekostar drift och underhåll av dessa maskiner. Anlita alltid en behörig hantverkare när det gäller El & VVS arbeten.

Hushållssopor & avfall
Hushållssopor får ej lämnas i trappuppgången!
Sopor skall sorteras i de befintliga kärl som finns enligt sorteringsprincipen!
Soppåsar med hushållsavfall ska vara väl ihop knutna så att de ej läcker och förorsakar dålig lukt!
Det är inte tillåtet att lämna eller förvara grovsopor i sophuset!
Grovsopor ska transporteras direkt till någon av kommunens avfallsstationer!
Håll rent i sophus och allmänna utrymmen!

Rökförbud
Rökning är inte tillåten i allmänna utrymmen samt i lägenhetens ytor intill dess trappdörr (såsom exempelvis hall mm)
För att undvika röklukt i trapphus så är det lämpligt att rökning i lägenheten endast sker under lägenhetens köksfläkt som då ska vara påslagen på hög hastighet.
Vid rökning på balkong så skall balkongdörren vara stängd och eventuella fimpar skall förvaras samlat i en sand eller vattenfylld glas eller metallburk.

Olämpliga lekplatser
Barnens lek är ett naturligt inslag i ett bostadsområde. Men vissa platser är direkt olämpliga för lek, såsom trapphus, källare, vindar och tvättstugor.
På bostadsområdet finns även olämpliga lekplatser såsom brandfarliga och explosiva gas skåp, driftsatta ventilationsanläggningar samt övriga platser där dagliga verksamheter pågår.
Förklara gärna innebörden & riskerna till era barn & ungdomar!

Håll portarna stängda och bovarna borta
Kontrollera att porten stängs efter dig när du går in eller lämnar fastigheten.
Tänk också på att hålla dörrar till alla allmänna utrymmen låsta.
Meddela gärna till er hyresvärd om det händer något avvikande, eller om någon som ni tror är obehörig vistas i huset.
Det är inte tillåtet att lämna ut portkoder till utomstående!
Om ni väntar gäster så skall ni själv öppna entredörren till er gäst utan att lämna ut koden. Om regler för portkoden missbrukas och inte respekteras så kan alternativet bli att återgå till nyckelsystem utan portkod!
Balkonger
Du som bor i lägenhet med tillhörande balkong eller terrass är skyldig att hålla balkongen/terrassen fri från is och snö.
Vid rökning på balkong så skall balkongdörr vara stängd och fimpar skall förvaras samlat i en sand eller vattenfylld glas eller metallburk.
Det är inte tillåtet att slänga ner fimpar från balkongen!
Att slänga fimpar ökar både brandrisken avsevärt samt att nedskräpning inte heller är tillåten.
Rök aldrig på balkongen om närliggande grannar sitter ute på deras balkong eller har någon dörr eller vädringsfönster öppet.

Blomlådor
Blomlådor ska vara monterade innanför balkongräcket. Du är ansvarig för de skador som blomlådan kan orsaka på såväl människor som fastighet, bilar mm.
Det är inte lämpligt att mata fåglar inom bostadsområdet.

Biltrafik, garage och parkeringar
Respektera trafikreglerna på bostadsområdet.
Alla ska kunna känna sig trygga - även barnen.
Lika viktigt är det att inte blockera transportvägar för uttryckningssfordon, varutransporter & sopbilar mfl.
Lämna aldrig portar öppna eller på glänt då ni inte vistas i lokaler såsom garage, sophus, cykelförråd eller annat utrymme. Släck alltid ljuset efter er!

Störningar och hänsyn till grannar
Ett flerbostadshus är ett litet samhälle där man måste respektera övriga boendes möjlighet att vistas, koppla av och sova i sina lägenheter utan att bli störda av höga skrik, hög musik, buller etc.
Störande arbeten i lägenheten bör påbörjas efter 08.00 och vara avslutade före kl 20.00.
Om en hyresgäst ska ha fest eller någon speciell tillställning så är hyresgästen skyldig att informera sina grannar i god tid före.
Övriga störningar kan vara ljud från radio-, stereo- och tv-apparater, högljudda fester, oväsen i lägenheter och trappuppgångar, onormalt musicerande, skällande hundar mm.
Visste ni att en hyresgäst som stör sina grannar kan bli av med sin lägenhet!
Tänk på att ni också ansvarar för störningar som orsakas av personer som hör till ert hushåll, era gäster och andra personer som finns i er lägenhet, tex inneboende eller hantverkare.
Visa hänsyn!

Avtalsvillkor för bostad
Glöm inte att läsa avtalsvillkoren i ditt hyreskontrakt. Där finns mer att läsa vad som gäller för dig och ditt boende!
© Copyright Sannelind & Nilsson